Ludzie ruszajcie się,

nie obrastajcie w tłuszcz..

1986

2017

2019

2022