04 września 2023

Czwarty turniej o Puchar Przechodni 
St. Angermana

POWRÓT DO SERWISU

        Zapraszamy na kolejny turniej o Puchar Przechodni Prezesa

Stanisława Angermana w nawiązaniu do 45 rocznicy powołania

TKKF METALOWIEC przy byłym ZUP Nysa.

Szczególnie mile widziani będą pionierzy, założyciele towarzystwa,

będzie to rocznicowa okazja do wspomnień, pogaduszek, miłego

spędzenia czasu, co jako organizatorzy zapewniamy.

 

ZAPRASZAMY